МЕХАНИЗЪМ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА АВТОМОБИЛ И ЕКО АВТОМОБИЛ

БАЛООБРАЗУВАЩИ КРИТЕРИИ

Дизайн (външен и вътрешен) Разпределят се 20 точки, с максимум на участник 10 точки (еко автомобили – съответно 15 и 7 точки).                                                                                                                            

Задвижване (двигатели и трансмисии) Разпределят се 20 точки, с максимум на участник 10 точки (еко автомобили – съответно 25 и 12 точки).                                                                                                                                                                   

Функционалност и удобство Разпределят се 15 точки, с максимум на участник 7 точки.

Пътно поведение и динамика Разпределят се 20 точки, с максимум на участник 10 точки.                                          

Сигурност и безопасност Разпределят се 20 точки, с максимум на участник 10 точки.

Цена/предлагане Разпределят се 35 точки, с максимум на участник 17 точки.

Не се допуска присъждането на оценки с 0 точки.

В зависимост от броя на получените точки, кандидатите се класират по бал както следва:

5 ЗА ПЪРВИЯ в категорията, 4 ЗА ВТОРИЯ, 3 ЗА ТРЕТИЯ, 2 ЗА ЧЕТВЪРТИЯ и 1 ЗА ПЕТИЯ.

Когато за участие са номирини само два автомобила, посочените критерии не се прилагат.  

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА АВТОМОБИЛ 4х4

ВЪВ ФИНАЛНИЯ КРЪГ НА КОНКУРСА „КОЛА НА ГОДИНАТА В БЪЛГАРИЯ”

БАЛООБРАЗУВАЩИ КРИТЕРИИ:

Дизайн (външен и вътрешен) Разпределят се 15 точки, с максимум на участник 7 точки.                

Задвижване (двигатели и трансмисии) Разпределят се 30 точки, с максимум на участник 15 точки.                             

Функционалност и удобство Разпределят се 20 точки, с максимум на участник 10 точки.                 

Пътно поведение и проходимост Разпределят се 20 точки, с максимум на участник 10 точки.                                   

Сигурност и безопасност Разпределят се 20 точки, с максимум на участник 10 точки.

Цена/предлагане Разпределят се 25 точки, с максимум на участник 12 точки.

Не се допуска присъждането на оценки с 0 точки.

В зависимост от броя на получените точки, кандидатите се класират по бал както следва:

5 ЗА ПЪРВИЯ в категорията, 4 ЗА ВТОРИЯ, 3 ЗА ТРЕТИЯ, 2 ЗА ЧЕТВЪРТИЯ и 1 ЗА ПЕТИЯ.

Когато за участие са номирини само два автомобила, посочените критерии не се прилагат. 

   

МЕХАНИЗЪМ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА ВАН

ВЪВ ФИНАЛНИЯ КРЪГ НА КОНКУРСА „КОЛА НА ГОДИНАТА В БЪЛГАРИЯ”

БАЛООБРАЗУВАЩИ КРИТЕРИИ:

Дизайн (външен и вътрешен) Разпределят се 15 точки, с максимум на участник 7 точки.                

Задвижване (двигатели и трансмисии) Разпределят се 20 точки, с максимум на участник 10 точки.                             

Функционалност и удобство Разпределят се 30 точки, с максимум на участник 15 точки.                 

Пътно поведение и динамика Разпределят се 15 точки, с максимум на участник 7 точки.               

Сигурност и безопасност Разпределят се 20 точки, с максимум на участник 10 точки.

Цена/предлагане и експлоатационни разходи Разпределят се 30 точки, с максимум на участник 15 точки.

Не се допуска присъждането на оценки с 0 точки.

В зависимост от броя на получените точки, кандидатите се класират по бал както следва:

5 ЗА ПЪРВИЯ в категорията, 4 ЗА ВТОРИЯ, 3 ЗА ТРЕТИЯ, 2 ЗА ЧЕТВЪРТИЯ и 1 ЗА ПЕТИЯ.

Когато за участие са номирини само два автомобила, посочените критерии не се прилагат.