Сред целите на организацията са:

Да активизира работата на отделните средства за масова информация по проблемите на автомобилизацията и безопасността на движение.

Да организира повишаването на квалификацията на журналистите по проблемите на автомобилизма и безопасността

Да сътрудници с държавни органи и общините в подпомагането борбата за намалаване на пътният травматизъм и защитата на околната среда, чрез възможностите на своите ченове.